/Truer med å trekke seg fra Oslopakke 3

Truer med å trekke seg fra Oslopakke 3

smp-stories-top-widget

Enigheten om den såkalte Oslopakke 3 står i fare. Det skjer etter at byrådet utelot Røa-tunnelen i sitt forslag til handlingsplan bypakken de neste fire årene. I dag ble saken behandlet i samferdselskomiteen i Oslo kommune.

– De har brutt avtalen. Det er ingen tvil om at Oslopakke 3 slår fast at arbeidet med Røa-tunnelen skal settes i gang og finansieres fra 2020, sier Eirik Lae Solberg (H), leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre til VG.

Oslopakke 3 består av en rekke samferdselsprosjekter, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og E18 Vestkorridoren. Den er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen.

Følger ikke opp

I onsdagens møte i samferdselskomiteen fikk Høyre og Venstre flertall for et forslag om å sende handlingsplanen tilbake til byrådet.

Her heter det at byrådet ikke følger opp den avtalefestede enigheten i Oslopakke 3 fra 2016, hvor det blant annet fremgår at Røa-tunnelen skal igangsettes og finansieres senest fra 2020.

– Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt. Det er ikke en buffet som byrådet fritt kan forsyne seg av. Røa-tunnelen er avtalefestet igangsatt og finansiert fra 2020. Når byrådspartiene skyver igangsetting og finansiering av dette prosjektet ut i det uvisse til etter 2023 en gang er det et klart brudd på avtalen byrådspartiene også undertegnet på. Det kan vi ikke godta, skriver Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i forslaget.

Setter flere prosjekter i fare

Høyre og Venstre mener det er svært alvorlig at byrådet ikke følger opp avtalen fra 2016.

– For å ikke sette de viktige kollektiv- og samferdselsprosjektene i byen i fare, inviterer vi byrådslederen og samferdselsbyråden til å raskt sette seg ned sammen med oss, slik at vi så snart som mulig får på plass et handlingsprogram i tråd med avtalen til det beste for byen» heter det fra Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke som er nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

I forslaget etterlyses det videre en tilstrekkelige fremdrift av en rekke andre viktige byutviklingsprosjekter, som blant annet Manglerud-prosjektet (E6 Oslo Øst) og lokket over E6 ved Furuset. Bjercke og Lae Solberg advarer mot en praksis der byrådet utelukkende prioriterer de prosjektene det selv prioriterer høyt og unnlater å følge opp andre prosjekter i avtalen.

I forslaget ber de derfor om at handlingsplanen knyttet til Oslopakke 3 blir sendt tilbake til byrådet, og at byrådet så raskt som mulig fremmer et nytt forslag til handlingsprogram som følger opp Oslopakke 3-avtalen, inkludert avtalepunktet om Røa-tunnelen.

I møtet i Samferdsels- og miljøkomiteen fremmet Frp ifølge Dagbladet et hasteforslag om at kommunen skal trekke seg ut av Oslopakke 3, skrinlegge Fornebubanen, stanse fremtidige bypakker og øke kommunens bidrag til veiprosjekt, som E6 Oslo øst.

– Dette er fullstendig ko-ko. Blir dette vedtatt, sier vi ja til et fullstendig frislipp av biler i Oslo sentrum. Det blir økt forurensning, trafikk-kaos, farlige skoleveier, utrygt og utrivelig for alle, sier miljøbyråd Arild Hermstad.