/«Svein Ludvigsen var Kongens representant i Troms. Nå kan han ende på Ullersmo.»

«Svein Ludvigsen var Kongens representant i Troms. Nå kan han ende på Ullersmo.»

I nyere tid har neppe noen embetsmann fått så alvorlige anklager rettet mot seg.

Publisert:
11.jun.2019 07:47

Oppdatert:
11.jun.2019 07:47

Som kongens og regjeringens representant var det fylkesmann Ludvigsens oppgave å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer ble fulgt opp.

Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gavn og beste for fylket, som det heter i instruksen for fylkesmenn fra 1981.

Leave a reply