/Kolonihagene i Oslo: De trange bakgårders tid var forbi, nå skulle arbeidere få det sunnere, lysere og luftigere

Kolonihagene i Oslo: De trange bakgårders tid var forbi, nå skulle arbeidere få det sunnere, lysere og luftigere

Hvorfor skal bare noen av oss få legge beslag på de sentrale kolonihage-områdene? Svaret ligger kanskje i byhistorien.

Publisert:
07.jun.2019 12:23

Oppdatert:
07.jun.2019 12:24

Ideen om å ha egne dyrkingsparseller i byen er egentlig utrolig gammel og kommer langveis fra. Allerede de gamle romerne innførte mulighetene for å dyrke mat utenfor bymuren etter hvert som Roma ble trangbodd.

Det var neppe tanken fra det gamle Romerriket som inspirerte Kristiania til å prøve en ordning med parseller til dyrking i 1907, snarere var tanken å bedre forholdene for vanlige folk.

Leave a reply