/«Jeg anså ham for å være en viktig person i Norge»

«Jeg anså ham for å være en viktig person i Norge»

Asylsøkere så opp til Ludvigsen og ble lovet hjelp.

Publisert:
12.jun.2019 16:59

Oppdatert:
12.jun.2019 17:19

Onsdag ble heller ingen god dag i retten for pensjonert fylkesmann Svein Ludvigsen.

Aktoratets hovedvitne, en 25 år gammel asylsøker som hevder at han i flere år hadde et intimt forhold til Ludvigsen, avsluttet sin vitneforklaring med å påstå at fylkesmannen ved en anledning viste ham en film hvor menn hadde sex med menn.

Leave a reply